Cơ cấu quản lý

Tổ chức GIZ (thay mặt Bộ Hợp tác & Phát triển Kinh tế Cộng Hòa Liên Bang Đức) và Bộ Xây dựng là những cơ quan đồng thực hiện chương trình này. Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản.

xem thêm

Tin mới nhất

Wastewater Training Catalogue

14 Tháng 4 2017

From 2015, Phase 4 of GIZ-WMP’s training activities has focused on scaling up and institutionalization of the training program. To ensure training is available on a national scale for ALL water and s...

Xem thêm

Đào tạo Tính giá dịch vụ thoát nước & XLNT cho các đơn vị Khu vực miền Trung

28 Tháng 11 2016

Ngày 17/11/2016, tại Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) đã khai giảng Lớp đào tạo chuyên đề Tính giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cho các đơn v...

Xem thêm

Làm thế nào để duy trì và phát huy hoạt động, năng lực của các Giảng viên nguồn

27 Tháng 11 2016

Đó là một trong những nội dung quan trọng được đề cập tại buổi học cuối cùng của khóa Đào tạo giảng viên nguồn về Tài chính và quản lý tài sản (SW2). SW2 là một phần trong Dự án Đào tạo Giảng viên ng...

Xem thêm

Đọc tin tức nhiều hơn

 

ELdZ Vietn cmyk viet

Các đối tác hợp tác

MoC-logo

GIZ_logo_cropped

gfa-logo

Thay mặt cho

bmz-logo