Cơ cấu quản lý

Tổ chức GIZ (thay mặt Bộ Hợp tác & Phát triển Kinh tế Cộng Hòa Liên Bang Đức) và Bộ Xây dựng là những cơ quan đồng thực hiện chương trình này. Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản.

xem thêm

Đề xuất Đổi mới Tổ chức của Công ty Cấp thoát Nước Bắc Ninh

Theo kế hoạch, tháng 7 năm 2012, nhà máy xử lý nước thải cho Thành phố Bắc Ninh do KfW tài trợ sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành.

Công ty Cấp thoát Nước Bắc Ninh nhận rõ tầm quan trọng của việc tái cơ cấu Xí nghiệp Quản lý Nước thải (XNQLNT) để có đủ năng lực quản lý trạm xử lý nước thải mới được xây dựng này.

WWMD_chart_Viet_copyÔng Đinh Quang Hiệp, Chủ tịch Công ty Cấp thoát Nước Bắc Ninh đã mời các chuyên gia của WMP tham gia thảo luận về cơ cấu của XNQLNT và mong muốn được chương trình hỗ trợ công tác tái cơ cấu cũng như đào tạo cán bộ vận hành bảo dưỡng công trình thoát nước.

Ông Nguyễn Xuân Quyết, Giám đốc XNQLNT trình bày đề xuất chi tiết tái cơ cấu Xí nghiệp và sơ đồ tổ chức dự kiến sau khi tái cơ cấu với những chức năng và nhiệm vụ cụ thể.

Ông Đinh Đăng Minh, Cố vấn Thể chế của WMP trình bày chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban và đề xuất sửa đổi sơ đồ tổ chức của Xí nghiệp trong tương lai, chia thành hai lĩnh vực chính: (1) vận hành bảo dưỡng mạng lưới thoát nước và (2) vận hành bảo dưỡng trạm xử lý nước thải, trạm bơm và cống áp lực bao gồm cả trạm xử lý nước thải phi tập trung tại Thôn Viêm Xá.

Toàn bộ đại biểu đều tham gia dự thảo Sơ đồ Tổ chức của Xí nghiệp Thoát nước (vui lòng xem sơ đồ) và thống nhất một số công việc tiếp theo cũng như kế hoạch thực hiện.

Tin mới nhất

Wastewater Training Catalogue

14 Tháng 4 2017

From 2015, Phase 4 of GIZ-WMP’s training activities has focused on scaling up and institutionalization of the training program. To ensure training is available on a national scale for ALL water and s...

Xem thêm

Đào tạo Tính giá dịch vụ thoát nước & XLNT cho các đơn vị Khu vực miền Trung

28 Tháng 11 2016

Ngày 17/11/2016, tại Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) đã khai giảng Lớp đào tạo chuyên đề Tính giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cho các đơn v...

Xem thêm

Làm thế nào để duy trì và phát huy hoạt động, năng lực của các Giảng viên nguồn

27 Tháng 11 2016

Đó là một trong những nội dung quan trọng được đề cập tại buổi học cuối cùng của khóa Đào tạo giảng viên nguồn về Tài chính và quản lý tài sản (SW2). SW2 là một phần trong Dự án Đào tạo Giảng viên ng...

Xem thêm

Đọc tin tức nhiều hơn

 

ELdZ Vietn cmyk viet

Các đối tác hợp tác

MoC-logo

GIZ_logo_cropped

gfa-logo

Thay mặt cho

bmz-logo