GFA

Ảnh của Liên hệ
Địa chỉ: Chương trình Quản lý Nước thải và Chất thải rắn tại các tỉnh lỵ Hợp phần 2 (của Dự án Hợp tác Kỹ thuật): Nâng cao năng lực về Quản lý nước thải,
Số 69, Ngõ 27, Đại Cồ Việt, Hà Nội
Vietnam.

Gửi Email bài này: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (+84 4) 397 40 938
Fax: (+84 4) 397 40 939
http://www.wwm-gfa.org


 :
 :


 :


 :
Liên hệ với chúng tôi