GIZ

Ảnh của Liên hệ
Địa chỉ: Quản lý Nước thải và Chất thải rắn tại các tỉnh lỵ,
37 Lê Đại Hành, Hà Nội
Việt Nam.

Gửi Email bài này: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (+84 4) 397 47 258
Fax: (+84 4) 397 47 764
http://www.giz.de


 :
 :


 :


 :
Liên hệ với chúng tôi