Giới hạn trách nhiệm

Trên trang mạng này, chúng tôi thu thập và phân tích hoạt động của khách truy cập thông qua việc sử dụng các kĩ thuật kiểm soát mạng (Google Analytics). Điều này giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ khách hàng của mình. Chẳng hạn, chúng tôi theo dõi các máy chủ mà khách truy cập sử dụng và định lượng hoạt động của khách truy cập trang mạng này. Tuy nhiên, chúng tôi không thu thập danh tính của người truy cập. Điều này được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau, và một trong số đó là sử dụng các "cookies". Đây là những tập tin nhắn nhỏ mà các trang mạng có chức năng  đăng nhập gửi đến trình duyệt của bạn và được lưu lại trong ổ cứng. Các “cookies” này chỉ có thể thu thập các dữ liệu không có danh tính. Chúng tôi không liên hệ các thông tin được lưu lại trong cookie của khách truy cập với bất kì dữ liệu cá nhân nào về người đó.