Nhân sự chủ chốt của Chương trình

Dưới đây là những nhân sự chủ chốt của Chương trình:

MoC:

Nguyen_Hong_Tien_Photo

TS Nguyễn Hồng Tiến

Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật

 

 

 Tran_Thi_Thao_Huong_Photo

 Ths. Trần Thị Thảo Hương
Trưởng phòng Thoát nước và XLNT                     
Cục Hạ tầng Kỹ thuật

 

GIZ:

 

WMP.FPP AV Dirk Pauschert small

TS. Dirk Pauschert
Giám đốc Chương trình

Timothy McGrath GFA WMP C2

TS. Timothy McGrath
Trưởng nhóm Cố vấn Chính sách

                                          

 Thuy

Trần Thị Thanh Thúy
Cán bộ Chương trình

  IMG 2728l

Phạm Thị Vân Lan
Cán bộ Chương trình                                      Cố vấn Tăng cường Năng lực

 

Thuy Anh

Phùng Thùy Anh
Trưởng Bộ phận Hành chính và Tài chính