TIN TỨC

Những tin tức về dự án và các thông tin có liên quan khác xuất hiện trong bản tin của chúng tôi.

Khóa đào tạo Giảng viên nguồn lần thứ hai

Được viết ngày 19 Tháng 1 2016

  

Theo đúng kế hoạch, từ ngày 11 đến 15 tháng 1 năm 2016, VWSA và GIZ phối hợp tổ chức khóa đào tạo giảng viên lần thứ hai. 

25 học viên từ các công ty thoát nước và xử lý nước thải, các trường đại học, việ
Xem thêm

Khóa đào tạo Giảng viên nguồn lần thứ nhất

Được viết ngày 25 Tháng 12 2015

 

Từ ngày 7 đến 12 tháng 12 năm 2015, khóa đào tạo giảng viên nguồn (ToT) đầu tiên đã được Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) và Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) phối hợp tổ chức.

Chương trình Quản lý
Xem thêm

Chương trình đào tạo cho ngành Thoát nước 2015-2017

Được viết ngày 30 Tháng 11 2015

 

Tổng quan:

 

Dự án quản lý nước thải do GIZ hỗ trợ (GIZ-WMP) cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho ngành Thoát nước Việt nam từ năm 2005. Dự án nâng cao năng lực cho ngành tại 3 cấp độ. Tại cấp Trung ương dự án hỗ trợ Bộ Xây dựng trong việc xây dựng và
Xem thêm

Hội nghị Tập huấn Nghị định của Chính phủ về Thoát nước và Xử lý Nước thải và các Thông tư Hướng dẫn Nghị định

Được viết ngày 03 Tháng 7 2015

Ngày 15-16 tháng 6 năm 2015, tại Đà Nẵng, Cục Hạ tầng Kỹ thuật (Cục HTKT) – Bộ Xây dựng (BXD) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Thoát nước và Xử lý Nước thải (Nghị định 80) và các Thông tư Hướng
Xem thêm

Ban hành Nghị định Thoát nước và Xử lý Nước thải

Được viết ngày 26 Tháng 8 2014

Nhằm mục đích tăng cường hiệu quả quản lý thoát nước và xử lý nước thải tại đô thị, khu công nghiệp và khu dân cư tập trung nông thôn cũng như sử dụng nguồn tài nguyên nước bền vững, ngày 6 tháng 8 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2014/NĐ-CP (Nghị địn
Xem thêm

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.