Nghiên cứu Lợi ích Kinh tế Đầu tư Quản lý Nước thải Đô thị

Được viết ngày 03 Tháng 7 2012 In bài này Gửi Email bài này

WMP hiện nay đang chuẩn bị thực hiện một nghiên cứu quan trọng về lợi ích kinh tế của việc đầu tư quản lý nước thải đô thị. Nghiên cứu sẽ sử dụng phương pháp phân tích kinh tế thông thường để tính toán tỷ lệ lợi ích-chi phí và chi phí - hiệu quả.

Chương trình Nước và Vệ sinh của Ngân hàng Thế giới ước tính toàn bộ chi phí tối thiểu cho vệ sinh ở Việt Nam là 780 triệu đô-la hàng năm. Tiếp cận với nhà vệ sinh gia đình đã được cải thiện là 94 % ở khu vực đô thị, dưới 10% được đấu nối với hệ thống nước thải được xử lý. Đa số (3/4) hộ gia đình có nhà vệ sinh nhưng phần lớn thiết kế không phù hợp hoặc không giữ vệ sinh thường xuyên – gây ảnh hưởng đến sức khỏe và gây ô nhiễm nguồn nước trên diện rộng.

Nghiên cứu này của WMP sẽ cung cấp cho cán bộ lãnh đạo ở 9 tỉnh/ thành phố một báo cáo tóm tắt về đầu tư trong lĩnh vực quản lý nước thải đô thị của mỗi tỉnh và những lợi ích, kết quả nếu đầu tư được tăng lên. Báo cáo sẽ cung cấp cho những người ra quyết định đầu tư của UBND và Hội đồng nhân dân những số liệu, thông tin và phân tích cần thiết để họ lựa chọn mức độ đầu tư hợp lý nhất trong quản lý nước thải đô thị trong điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương.

Dự kiến, nghiên cứu sẽ bắt đầu vào tháng 9 năm 2012.

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.