Khảo sát cơ bản tại ba tỉnh thuộc Chương trình

Được viết ngày 18 Tháng 7 2012 In bài này Gửi Email bài này

DSC01880WMP hiện đang tiến hành khảo sát cơ bản tại ba thành phố Sơn La, Hòa Bình và Lạng Sơn. Tổng cộng 900 người được lựa chọn ngẫu nhiên để phỏng vấn về khả năng chấp nhận chi trả phí nước thải, hiểu biết của người dân, quyền lợi và nghĩa vụ của họ trong công tác quản lý nước thải cũng như điều kiện cơ sở hạ tầng thoát nước. Nghiên cứu cơ bản tạo nền tảng cho các hoạt động trong tương lai ở những tỉnh này.

Sơn La, Hòa Bình và Lạng Sơn bắt đầu tham gia Chương trình từ giai đoạn ba - tháng 11 năm 2011. Từ đó đến nay tại các tỉnh này đã thực hiện đánh giá thể chế cũng như tiến hành các hội thảo ban đầu để tìm hiểu kỹ hơn về điều kiện địa phương. Nghiên cứu cơ bản là bước tiếp nối những hoạt động này.

Số liệu thu được sẽ là cơ sở cho các hoạt động tăng cường năng lực trong tương lai và sẽ được sử dụng để đánh giá thành công của chương trình trong quá trình thực hiện và sau khi hoàn thành. Ngoài ra, sẽ xác định các kênh truyền thông tốt nhất được sử dụng cho các chiến dịch thông tin, giáo dục và truyền thông. Trên thực tế, những chiến dịch này là một công cụ quan trọng để tăng cường nhận thức của người dân về sự cần thiết quản lý nước thải bền vững.

WMP hiện đang tiến hành khảo sát cơ bản tại ba thành phố Sơn La, Hòa Bình và Lạng Sơn. Tổng cộng 900 người được lựa chọn ngẫu nhiên để phỏng vấn về khả năng chấp nhận chi trả phí nước thải, hiểu biết của người dân, quyền lợi và nghĩa vụ của họ trong công tác quản lý nước thải cũng như điều kiện cơ sở hạ tầng thoát nước. Nghiên cứu cơ bản tạo nền tảng cho các hoạt động trong tương lai ở những tỉnh này.

Sơn La, Hòa Bình và Lạng Sơn bắt đầu tham gia Chương trình từ giai đoạn ba - tháng 11 năm 2011. Từ đó đến nay tại các tỉnh này đã thực hiện đánh giá thể chế cũng như tiến hành các hội thảo ban đầu để tìm hiểu kỹ hơn về điều kiện địa phương. Nghiên cứu cơ bản là bước tiếp nối những hoạt động này.

Số liệu thu được sẽ là cơ sở cho các hoạt động tăng cường năng lực trong tương lai và sẽ được sử dụng để đánh giá thành công của chương trình trong quá trình thực hiện và sau khi hoàn thành. Ngoài ra, sẽ xác định các kênh truyền thông tốt nhất được sử dụng cho các chiến dịch thông tin, giáo dục và truyền thông. Trên thực tế, những chiến dịch này là một công cụ quan trọng để tăng cường nhận thức của người dân về sự cần thiết quản lý nước thải bền vững.

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.