WMP bàn thảo lộ trình hành động hai năm với các tỉnh thuộc Chương trình

Được viết ngày 01 Tháng 8 2012 In bài này Gửi Email bài này

Nhóm chuyên gia của WMP vừa hoàn thành chuyến công tác và làm việc với 9 tỉnh thuộc Chương trình để bàn thảo và thống nhất Lộ trình hành động trong giai đoạn 2012-2014. Các kết quả chính trong quá trình thực hiện lộ trình là chế độ tính phí nước thải, mẫu hợp đồng theo kết quả thực hiện, ban hành và áp dụng qui chế quản lý thoát nước và nước thải trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ chính trong lộ trình là hỗ trợ 9 tỉnh:

  • Xây dựng định hướng và tầm nhìn phát triển thoát nước đô thị
  • Xây dựng cơ chế tài chính vận hành bảo dưỡng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải đô thị
  • Cải thiện cơ cấu tổ chức quản lý thoát nước
  • Hỗ trợ xây dựng quy chế cần thiết như chính sách đấu nối vào hệ thống thoát nước
  • Tăng cường sử dụng hợp đồng quản lý giữa UBND Tỉnh và đơn vị cung cấp dịch vụ một cách hiệu quả.

Dựa trên yêu cầu và điều kiện cụ thể của từng tỉnh, lộ trình hành động đã được dự thảo và trình bày tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, thành phố, đại diện các sở ban ngành, đơn vị cung cấp dịch vụ thoát nước, ban quản lý khu công nghiệp. Chín tỉnh đã thống nhất phạm vi hoạt động sẽ bao gồm khu c đô thị của toàn tỉnh, khu công nghiệp và bệnh viện.

Nhóm chuyên gia hiện đang chuẩn bị kế hoạch công tác cho chín tỉnh và sẽ trình bày bản kế hoạch này trong thời gian tới.

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.