Quy chế quản lý thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

Được viết ngày 03 Tháng 8 2012 In bài này Gửi Email bài này

Bắc Ninh vừa trở thành tỉnh đầu tiên thuộc Chương trình WMP ban hành Quy chế quản lý thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh theo Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2012. Quy chế này áp dụng cho các hoạt động thoát nước ngoài nhà, trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, quy định quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân và hộ tham gia hoạt động thoát nước trong đô thị.

Quy chế gồm 6 Chương và hai phụ lục như sau:

Chương I: Những quy định chung
Chương II: Các quy định về nguyên tắc quản lý
Chương III: Dịch vụ thoát nước
Chương IV: Phí thoát nước
Chương V: Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm
Chương VI: Điều khoản thi hành.

Phụ lục 1: Quy chuẩn xả thải vào nguồn tiếp nhận
Phụ lục 2: Quy chuẩn xả thải gián tiếp vào hệ thống thoát nước công cộng áp dụng cho các hộ thoát nước công nghiệp và thương mại

Sau khi ban hành Quy chế này, ngày 1 tháng 8 năm 2012, UBND Tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND về việc thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Hai quyết định này thể hiện sự cam kết mạnh mẽ và ý chí quyết tâm của chính quyền tỉnh và thành phố Bắc Ninh cũng như và sự đồng lòng của người dân nơi này trong việc nâng cao hiệu quả quản lý thoát nước và cải thiện vệ sinh môi trường cho thành phố.

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.