Bắc Ninh thông qua Lộ trình thu phí thoát nước

Được viết ngày 03 Tháng 8 2012 In bài này Gửi Email bài này

Bắc Ninh thông qua Lộ trình thu phí thoát nước

Ngày 1 tháng 8 năm 2012, UBND Tỉnh Bắc Ninh đã có Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND về việc thu phí thoát nước trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh. Theo đó, việc thu phí thoát nước, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh được quy định như sau:

 1. Tất cả các hộ thuộc các phường; các hộ thuộc các xã có sử dụng dịch vụ cung cấp nước sạch, phải nộp phí thoát nước theo Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ, lộ trình thu phí cụ thể như sau:
  1. Từ ngày 01 tháng 10 năm 2012 (Khi hệ thống xử lý nước thải đi vào hoạt động) đến hết năm 2014: thu bằng 50% chi phí vận hành bảo dưỡng. Mức phí phải nộp trong biểu sau:
   Nhóm Đối tượng thoát nước Mức phí (đ/m3)
   1 Hộ dân cư và nước sử dụng công cộng 1.500
   2 Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 1.500
   3 Kinh doanh dịch vụ 2.300
   4 Hoạt động sản xuất 3.000
  2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến hết năm 2017: Thu bằng 70% chi phí vận hành bảo dưỡng, khấu hao máy móc thiết bị cơ điện, điện tử.
  3. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi: Thu bằng 100% chi phí vận hành bảo dưỡng, khấu hao máy móc thiết bị cơ điện, điện tử và các công trình xây dựng.
 2. Các hộ còn lại thuộc các xã, không sử dụng dịch vụ cung cấp nước sạch phải nộp phí bảo vệ môi trường theo Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ. Mức phí phải nộp tính bằng 10% giá nước sạch bình quân tại thời điểm thu phí.

Sau Sóc Trăng, Bắc Ninh là tỉnh thứ hai thuộc Chương trình WMP thông qua phí thoát nước được tính dựa trên chi phí, đồng thời thông qua lộ trình thu phí hướng đến thu hồi toàn bộ chi phí sau năm 2018.

Trước đó, ngày 31 tháng 7 năm 2012, UBND Tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế quản lý thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 31 tháng 7 năm 2012, UBND Tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế quản lý thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.