Ấn phẩm và tài liệu chuyên ngành thoát nước trên trang web của WMP

Được viết ngày 03 Tháng 9 2012 In bài này Gửi Email bài này

Chương trình WMP của GIZ vui mừng tạo chuyên mục Ấn phẩm Chuyên ngành trên trang web của Chương trình. Đây là nỗ lực chung của Nhóm Điều phối các Nhà Tài trợ về Quản lý Nước thải và Vệ sinh Đô thị tại Việt Nam. Hiện nay, chuyên mục đã cung cấp các ấn phẩm và tài liệu chuyên ngành thoát nước nhằm cung cấp nguồn tài liệu và thông tin tham khảo cho những người ra quyết định, các tổ chức/cá nhân hoạt động trong ngành nước và cộng đồng.

Chuyên mục bao gồm tài liệu từ nhiều tổ chức khác nhau với nội dung phong phú. Các nhà tài trợ và những tổ chức thực hiện có thể sử dụng diễn đàn này để chia sẻ những thông tin liên quan. Xin vui lòng liên hệ với Chương trình WMP tại địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nếu quý vị muốn gửi đăng ấn phẩm. Chuyên mục sẽ được cập nhật thường xuyên. Xin mời quý vị vào đây để truy cập tài liệu.

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.