Đánh giá Nhu cầu Đào tạo và Hệ thống Thoát nước tại Thành phố Sơn La

Được viết ngày 09 Tháng 10 2012 In bài này Gửi Email bài này

WMP vừa hoàn thành Đánh giá Nhu cầu Đào tạo và Đánh giá Hệ thống Thoát nước tại Sơn La để làm căn cứ để thiết kế các hoạt động đào tạo trong tương lai cho Công ty Môi trường Đô thị Sơn La. Mục đích của Đánh giá nhằm:

  • Tìm hiểu đặc điểm kỹ thuật và thách thức cụ thể của hệ thống thoát nước tại Thành phố Sơn La
  • Tìm hiểu tình hình máy móc và công cụ vận hành bảo dưỡng công trình thoát nước của Công ty
  • Đánh giá năng lực và kỹ năng của cán bộ quản lý vận hành, bảo dưỡng của Công ty
  • Tìm hiểu trình độ nhận thức hiện nay của cán bộ Công ty về vấn đề môi trường
  • Tìm hiểu trình độ và kỹ năng quản lý nước thải
  • Đánh giá điểm điểm mạnh – điểm yếu - thách thức – cơ hội của Công ty
  • Xác định danh mục các khóa đào tạo (dựa trên đánh giá kỹ thuật về hệ thống thoát nước)
  • Xây dựng lộ trình/chương trình cho các khóa đào tạo có cân nhắc thời gian hoàn thành công trình xây dựng trong hợp phần do KfW hỗ trợ.

    Pic Son La TNA1

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.