Chính quyền thành phố Bắc Ninh và Chương trình Quản lý Nước thải và Chất thải rắn (WMP) thảo luận phương hướng cải thiện điều kiện vệ sinh tại thôn Viêm Xá

Được viết ngày 17 Tháng 10 2012 In bài này Gửi Email bài này

IMG 0816klVào ngày 12 tháng 10 năm 2012, đại diện của Ủy ban Nhân dân thôn Viêm Xá (thành phố Bắc Ninh) và WMP đã bàn bạc những bước tiếp theo trong quá trình cải thiện điều kiện vệ sinh tại địa phương. Sau khi trạm xử lý nước thải phi tập trung và các hạng mục đấu nối hộ gia đình đã được xây dựng và vận hành, những hoạt động sau đây cần phải được tiếp tục thực hiện:

  1. Thuê một đội vệ sinh tại địa phương trong thời hạn lâu dài do những hộ gia đình được đấu nối vào hệ thống thoát nước chi trả
  2. Xây dựng một cống bao, và do đó, cần phải hoàn thiện hệ thống thoát nước tách riêng
  3. Thiết kế một trạm xử lý bùn (khử nước & phân hủy) để xử lý bùn cặn từ các hố ga đấu nối, hệ thống cống, trạm xử lý và trạm bơm

Toàn bộ các hoạt động kể trên sẽ được thực hiện cùng với các hoạt động đào tạo và sẽ kết thúc vào Quý I năm 2013.

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.