Hoạt động quan trắc hiệu quả của trạm xử lý nước thải phi tập trung cho kết quả tuyệt vời

Được viết ngày 22 Tháng 10 2012 In bài này Gửi Email bài này

DWTP BacNinhHoạt động quan trắc trạm xử lý nước thải phi tập trung tại thôn Viêm Xá, thành phố Bắc Ninh do Chương trình Xử lý Nước thải và Chất thải rắn tại các Tỉnh lỵ Việt Nam và các đối tác tại địa phương vận hành đã được tiến hành một vài tháng trở lại đây. Kết quả quan trắc cho thấy trạm xử lý đã đạt hiệu quả tuyệt vời trong việc loại bỏ các thành phần hữu cơ trong nước thải. Trạm xử lý này bao gồm một bể phản ứng kị khí dạng vách ngăn, một bể lọc kị khí và một hồ hiếu khí được sục khí.

Mặc dù nước đầu vào của trạm bao gồm cả nước thải có nồng độ ô nhiễm cao từ những hoạt động chăn nuôi gia súc và các bể bioga, nhưng hiệu quả xử lý các chỉ số BOD5, COD và TSS vẫn rất tốt (trung bình loại trừ được 90 % BOD5, 95 % COD, và 93 % TSS).

Những kết quả này một lần nữa khẳng định tính hợp lý của các hệ thống xử lý phi tập trung quy mô nhỏ tại chỗ , ngay cả trong trường hợp nước thải có mức độ ô nhiễm cao. Tuy nhiên, sự tham gia của công đồng và tính chuyên nghiệp trong vận hành trạm xử lý cần phải được đảm bảo.

BOD DWWTPCOD DWWTP

Hoạt động quan trắc trạm xử lý nước thải phi tập trung tại thôn Viêm Xá, thành phố Bắc Ninh do Chương trình Xử lý Nước thải và Chất thải rắn tại các Tỉnh lỵ Việt Nam và các đối tác tại địa phương vận hành đã được tiến hành một vài tháng trở lại đây. Kết quả quan trắc cho thấy trạm xử lý đã đạt hiệu quả tuyệt vời trong việc loại bỏ các thành phần hữu cơ trong nước thải. Trạm xử lý này bao gồm một bể phản ứng kị khí dạng vách ngăn, một bể lọc kị khí và một hồ hiếu khí được sục khí.

Mặc dù nước đầu vào của trạm bao gồm cả nước thải có nồng độ ô nhiễm cao từ những hoạt động chăn nuôi gia súc và các bể bioga, nhưng hiệu quả xử lý các chỉ số BOD5, COD và TSS vẫn rất tốt (trung bình loại trừ được 90 % BOD5, 95 % COD, và 93 % TSS).

Những kết quả này một lần nữa khẳng định tính hợp lý của các hệ thống xử lý phi tập trung quy mô nhỏ tại chỗ , ngay cả trong trường hợp nước thải có mức độ ô nhiễm cao. Tuy nhiên, sự tham gia của công đồng và tính chuyên nghiệp  trong vận hành trạm xử lý cần phải được đảm bảo.

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.