Nhóm nghiên cứu lợi ích kinh tế do đầu tư vào thoát nước và xử lý nước thải

Được viết ngày 21 Tháng 11 2012 In bài này Gửi Email bài này

Công việc nghiên cứu hiệu quả xây dựng  và quản lý vận hành công trình thoát nước và xử lý nước thải tại 9 tỉnh đã được bắt đầu vào tháng 10/2012. Nhóm nghiên cứu đã soạn thảo một danh mục những thông tin cần thiết từ các sở, công ty của các tỉnh để phục vụ cho việc  phân tích. Hầu hết các tỉnh đã chọn cử ra 3 cán bộ từ các sở và công ty để trợ giúp Nhóm nghiên cứu. Sự tham gia của các cán bộ thuộc các tỉnh thực sự rất quan trọng cho sự thành công của công tác nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu đã đến làm việc với tỉnh Hòa Binh vào ngày 25/10 để thảo luận về danh mục thông tin và thu thập số liệu. Thông tin thu thập được sẽ được sử dụng để soạn thảo báo cáo khảo sát và đưa ra các nhận xét chính để các lãnh đạo dễ dàng tiếp cận với các nội dung chủ yếu. Nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành công việc theo trình tự các bước  như sau:

Bước 1:  Xác định phạm vi nghiên cứu

Bước 2:  Định rõ các giả định

Bước 3: Tính toán các chi phí cho (a) đầu tư xây dựng và (b) chi phí quản lý vận hành (phương án kỹ thuật và tổ chức quản lý vận hành lựa chọn (theo giả định trên) cho các cấp đô thị từ loại 5 đến thành phố tỉnh lỵ tại 9 tỉnh của chương trình.

Bước 4:  Tính toán lợi ích kinh tế từ việc đầu tư tại các đô thị loại 5 đến các thành phố tỉnh lỵ

Bước 5: Phân tích chi phí/lợi ích và phân tích độ nhạy  

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.