Trình bày Kết quả Nghiên cứu Nhân rộng Quản lý Nước thải phi tập trung tại Thành phố Vinh

Được viết ngày 31 Tháng 1 2013 In bài này Gửi Email bài này

WMP ủng hộ ý tưởng kết hợp quản lý nước thải tập trung và phi tập trung như một giải pháp phù hợp, hiệu quả về chi phí và khả thi về kỹ thuật để xử lý nước thải đô thị Việt Nam.

Vinh1Đến nay, với sự hỗ trợ của WMP, ba dự án trình diễn quản lý nước thải phi tập trung (QLNTPTT) đã được thực hiện tại các thành phố tham gia Chương trình: một khu chợ tại trung tâm Thành phố Cần Thơ, một ngôi làng tại ngoại thành Tp Bắc Ninh và một trường học tại Tp Vinh. Cả ba trạm xử lý này đều sử dụng bể phản ứng nhiều ngăn kết hợp với hồ hiếu khí, bãi lọc hoặc bể kỵ khí. Những giải pháp "công nghệ thấp" này có đặc điểm tiêu thụ năng lượng thấp và nhu cầu bảo dưỡng vận hành tương không cao.

WMP tiếp tục nỗ lực nhân rộng thành công có được từ các mô hình xử lý nước thải phi tập trung này, theo đó, Chương trình tổ chức một nghiên cứu toàn diện đầu tiên về nhân rộng quản lý nước thải phi tập trung đến những địa điểm khác thuộc thành phố Vinh. Nghiên cứu do nhóm chuyên gia của Chương trình phối hợp với một công ty tư vấn địa phương và đơn vị cung cấp dịch vụ nước thải tại Thành phố Vinh – Công ty CP Quản lý và Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Đô thị Vinh thực hiện. Với phương pháp tiếp cận xử lý phi tập trung nhưng vận hành bảo dưỡng tập trung, WMP ủng hộ ý tưởng các công ty dịch vụ thoát nước địa phương đảm trách nhiệm vụ vận hành bảo dưỡng không chỉ đối với hệ thống thoát nước tập trung mà còn cả các trạm xử lý nước thải phi tập trung ở thành phố/tỉnh sở tại.

Ngày 22 tháng 1 năm 2013, WMP phối hợp với các đối tác địa phương trình bày kết quả nghiên cứu nhân rộng trong một cuộc hội thảo tại Vinh. Thành phần tham dự bao gồm đại diện từ Bộ Xây dựng, UBND Thành phố, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường và lãnh đạo các phường tham gia nghiên cứu.Vinh2

Vì WMP chỉ có thể cung cấp ý tưởng và kiến thức chuyên môn để nhân rộng mô hình quản lý nước thải phi tập trung, nhiệm vụ trước mắt là phải tìm kiếm và vận động để có nguồn tài chính (từ các quỹ địa phương hoặc các nhà tài trợ quốc tế) để thực hiện các dự án quản lý nước thải phi tập trung tại Vinh.

Kết quả nghiên cứu  được đăng tải trên trang web của Chương trình.

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.