Chiến dich giáo dục, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về môi trường

Được viết ngày 06 Tháng 2 2013 In bài này Gửi Email bài này

Thông tin – Giáo dục – Truyền thông (IEC) là một trong những hoạt động trọng tâm của Chương trình Quản lý Nước thải và Chất thải rắn tại các tỉnh lỵ nhằm mục đích nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng hưởng lợi có liên quan tới các vấn đề về nước thải. Mục đích xa hơn là nâng cao tỷ lệ người dân trong vùng dự án đồng ý trả phí thoát nước. Học sinh tại các trường học cũng được coi là đối tượng quan trọng trong công tác truyền thông về môi trường. Trong năm 2012, dự án đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Sóc Trăng, trường THCS Pô Thi thực hiện “chiến dịch giáo dục” cho học sinh về các vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường, đặc biệt là vấn đề về nước thải. Chiến dịch được xây dựng và thực hiện với sự tham gia phối hợp của các giáo viên, những người đã tham gia vào khóa tập huấn do tư vấn dự án hướng dẫn và trực tiếp giảng dạy học sinh các tiết học về môi trường trong nửa năm cuối của năm 2012. Hoạt động trong chiến dịch bao gồm:

-       Tập huấn cho 40 giáo viên trường THCS Pô Thi về các vấn đề liên quan tới vệ sinh môi trường, nước sạch và nước thải, các phương pháp giảng dạy tích cực. Kế hoạch thực hiện được thảo luận và thống nhất tại khóa tập huấn bao gồm 4 tiết học ngoại khóa về môi trường và hoạt động ngoại khóa cho học sinh như thi đố vui, vẽ tranh, thi tìm hiểu, thi biểu diễn thời trang về môi trường…

-       Thực hiện các tiết học ngoại khóa về vệ sinh môi trường cho học sinh khối lớp 6,7,8. Bên cạnh những hướng dẫn về bài giảng, dự án đã xây dựng và cung cấp cho giáo viên một số tài liệu truyền thông như: Bộ tranh vệ sinh môi trường, Sách tô màu, Sách tuyên truyền về nước thải, xử lý nước thải. Học sinh rất tích cực tham gia trong các tiết học và hứng thú với các phương pháp được sử dụng như: Thảo luận nhóm, thuyết trình, động não, nghiên cứu ví dụ điển hình…

-       Tổ chức “Ngày hội Môi trường” cho khoảng 800 học sinh toàn trường gồm các hoạt động như: Thi đố vui về môi trường, Thi thời trang sáng tạo, Thi vẽ tranh. Các em học sinh đã tham gia rất tích cực và vận dụng tốt những kiến thức về vệ sinh môi trường tại các cuộc thi.

Chiến dịch giáo dục đã có tác động tốt đến học sinh tại trường THCS Pô Thi, TP. Sóc Trăng. Những hoạt động trong tương lai sẽ tập trung vào việc phổ biến các hoạt động trong chiến dịch tới những trường học khác trong Thành phố và nhân rộng tại các khu vực khác nhằm mục đích góp phần tích cực vào sự nghiệp Bảo vệ môi trường của Tỉnh.

 

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.