WMP xuất bản bộ tài liệu kỹ thật

Được viết ngày 18 Tháng 3 2013 In bài này Gửi Email bài này

GIZ đang chuẩn bị một bộ tài liệu kỹ thuật để hỗ trợ cho việc dự thảo nghị định mới về quản lý thoát nước và nước thải đô thị, khu công nghiệp và làng nghề. Mục đích của các tài liệu kỹ thuật này là cung cấp cho người lập chính sách những minh chứng rõ ràng và xúc tích về các vấn đề thực tế để được đưa vào trong nghị định mới thay thế Nghị định 88 và mang đến cho độc giả thông tin về những công việc mà WMP đang thực hiện. Các tài liệu kỹ thuật không những dựa trên kinh nghiệm thực tế của nhóm chuyên gia chương trình có được từ công việc của mình mà còn dựa trên các cuộc tham vấn các bên liên quan ở cấp quốc gia và địa phương.

technical paper_picCác tài liệu kỹ thuật được chuẩn bị theo một trình tự hợp lý, tài liệu đầu tiên đề cập đến Định hướng Phát triển Thoát nước Đô thị. Tài liệu này tóm tắt bài học kinh nghiệm từ các mô hình thí điểm đã được triển khai tại 09 tỉnh của Chương trình đồng thời tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Theo đó, việc xây dựng kế hoạch định hướng là một hoạt động quan trọng hướng đến xây dựng khung pháp lý hiệu quả để phát triển bền vững thoát nước và quản lý nước thải đô thị và khu công nghiệp. Tài liệu thứ hai tập trung vào định hướng vận hành bảo dưỡng hệ thống thoát nước tại Việt Nam và nêu bật lý do khiến việc xây dựng định mức là một bước đi quan trọng để chuyển sang cơ chế lập kế hoạch và quản lý dựa trên kết quả hoạt động trong lĩnh vực quản lý nước thải.

Quá trình tham vấn vẫn đang diễn ra để xác định thêm các vấn đề ưu tiên và các tài liệu đề cập các vấn đề đó sẽ được cung cấp. Toàn bộ các tài liệu kỹ thuật này sẽ được xuất bản bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh trên trang web của WMP và bản in.

Trân trọng kính mời độc giả vào liên kết này để đọc toàn bộ nội dung tài liệu. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các tài liệu kỹ thuật trong thời gian sớm nhất.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.