Tài liệu kỹ thuật của WMP mang lại thành công ban đầu

Được viết ngày 02 Tháng 4 2013 In bài này Gửi Email bài này

Bộ tài liệu kỹ thuật của WMP được xuất bản gần đây đã mang lại những kết quả thành công ban đầu. Nhóm cố vấn của WMP đang biên soạn tài liệu dựa trên kinh nghiệm thực tế và tham vấn các bên hữu quan ở cấp quốc gia và địa phương. Mục đích của những tài liệu kỹ thuật này nhằm cung cấp cho người lập chính sách những bằng chứng xác thực về những nội dung chính trong nghị định mới thay thế nghị định 88/2007/NĐ-CP về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

Trên cơ sở những tài liệu kỹ thuật đầu tiên đã xuất bản, WMP đang hỗ trợ dự thảo nghị định thoát nước. Những tài liệu kỹ thuật này cố vấn cho Bộ Xây dựng tìm giải pháp cho những vấn đề về định mức vận hành bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải cũng như những vấn đề liên quan đến phí thoát nước. Hiện nay lãnh đạo Bộ Xây dựng đang ủng hộ áp dụng nguyên tắc người gây ô nhiễm phải chi trả, như đề xuất trong bộ tài liệu kỹ thuật của WMP.

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.