Tài liệu kỹ thuật mới trên trang web của WMP

Được viết ngày 11 Tháng 4 2013 In bài này Gửi Email bài này

Chương trình WMP xuất bản thêm hai tài liệu kỹ thuật dựa trên kiến thức thực tế mà nhóm chuyên gia thu nhận được trong những năm vừa qua cũng như những cuộc tham vấn với nhiều bên liên quan. Tài liệu kỹ thuật số 3 tập trung vào nội dung Chính sách Đấu nối  và tài liệu thứ tư về Biểu giá thoát nước mưa/nước thải cho các Khu đô thị, Khu công nghiệp và Làng nghề theo nguyên tắc Người gây ô nhiễm chi trả.Toàn bộ tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh và Tiếng Việt, có thể tải về từ trang web của chương trình trang web của chương trình.

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.