Ấn phẩm mới: Hướng dẫn Xây dựng Chương trình Vận hành Bảo dưỡng hàng năm Đối với Hệ thống Thoát nước Đô thị

Được viết ngày 16 Tháng 4 2013 In bài này Gửi Email bài này

Một trong những khía cạnh quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý thoát nước và xử lý nước thải, vận hành bảo dưỡng hạ tầng thoát nước tại các đô thị Việt Nam là chuyển từ cách thức lập kế hoạch vận hành bảo dưỡng dựa trên khả năng cung cấp của công ty sang đáp ứng nhu cầu. 

Đến nay, các công ty thoát nước của Việt Nam vẫn lập kế hoạch và tính toán công lao động và chi phí đầu vào cho các hoạt động vận hành bảo dưỡng dựa trên ngân sách hàng năm được ấn định vào đầu mỗi năm tài chính. Định mức của Bộ Xây dựng quy định chi phí có thể được tính cho một m3 bùn thải nạo vét từ cống thoát nước hoặc hố ga. Cách lập kế hoạch và bố trí ngân sách này không tạo điều kiện để cung cấp dịch vụ chất lượng cao, bền vững, tiết kiệm chi phí và dựa trên kết quả thực hiện. Giải quyết vấn đề này là một nội dung cần được chú trọng trong quá trình xây dựng nghị định thay thế nghị định 88/2007/NĐ-CP về thoát nước đô thị và khu công nghiệp, đồng thời là mục tiêu của các chương trình tăng cường thể chế thoát nước và xử lý nước thải tại Việt Nam.

Để khởi đầu cho những thay đổi nói trên hướng tới lập kế hoạch hoạt động và ngân sách cho công tác vận hành bảo dưỡng đáp ứng nhu cầu, WMP đã xây dựng một bảng tính excel đơn giản và hiệu quả, giúp cho các công ty thoát nước tính toán chi phí nhân công, máy móc thiết bị, năng lượng và vật tư cần thiết để thực hiện mục tiêu đề ra và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ. Điều kiện cơ bản để áp dụng bảng tính là phải có số liệu tổng quan và điều kiện tài sản hoát nước hiện có (Hồ sơ tài sản).

Các tổ chức, cá nhân quan tâm có thể tải tài liệu hướng dẫn bao gồm mẫu biểu và liên hệ với Chương trình đề nghị cung cấp bảng tính excel để  điều chỉnh và sử dụng. 

 

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.