Hội thảo giới thiệu công tác lập hồ sơ tài sản tại Sơn La

Được viết ngày 26 Tháng 4 2013 In bài này Gửi Email bài này

Ngày 23/4/2013, Chương trình Quản lý Nước thải và Chất thải rắn tại các tỉnh lỵ (WMP) đã tổ chức Hội thảo giới thiệu công tác lập hồ sơ tài sản tại Công ty Môi trường Sơn La (URENCO).

Công tác lập hồ sơ tài sản là một chức năng quản lý quan trọng, giúp các đơn vị quản lý thoát nước như Công ty Môi trường Đô thị Sơn La (URENCO Sơn La) quản lý tài sản thoát nước và những tài sản hạ tầng khác một cách hiệu quả.

Khi có được một hệ dữ liệu đầy đủ về tài sản thoát nước trong tay, Công ty Sơn La URENCO sẽ thực hiện tốt công tác vận hành bảo dưỡng (O&M), tiết kiệm chi phí hoạt động và chi phí vận hành bảo dưỡng. Công ty Sơn La URENCO cũng có thể xây dựng được các kế hoạch vận hành bảo dưỡng tốt hơn, cải thiện công tác quản lý tài chính và đưa ra các quyết định đầu tư, mở rộng mạng lưới, thay thế và sửa chữa tài sản thoát nước một cách chính xác với các thông số chi tiết.

Ban Giám đốc Công ty Sơn La URENCO rất quan tâm tới việc thực hiện công tác này. Lãnh đạo Công ty, cán bộ chủ chốt và cán bộ tham gia Hội thảo một cách nhiệt tình, đóng góp và xây dựng ý kiến xác đáng vào sự thành công của Hội thảo. 

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.