Hội thảo góp ý Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 88/2007/NĐ-CP về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

Được viết ngày 04 Tháng 7 2013 In bài này Gửi Email bài này

Cao Lai Quang D88Thứ trưởng Cao Lại Quang Ngày 3 tháng 7 năm 2013, Bộ Xây Dựng và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) phối hợp tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 88/2007/NĐ-CP về thoát nước đô thị và khu công nghiệp trong khung khổ Chương trình WMP. Hội thảo thu hút sự tham gia của 120 đại biểu từ các bộ ngành liên quan (Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Khoa học Công nghệ), UBND tỉnh, thành phố, các sở xây dựng, tài nguyên môi trường, tài chính, các tổ chức chuyên ngành, trường đại học, ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp, các công ty quản lý thoát nước và xử lý nước thải. Hội thảo do Thứ trưởng thường trực Bộ Xây Dựng Cao Lại Quang chủ trì.

Đây là hội thảo tiếp sau hai hội thảo lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định 88, lần này nhằm thu nhận góp ý và đề xuất của các bên hữu quan, hoàn thiện Nghị định thoát nước và xử lý nước thải thay thế Nghị định 88/2007/NĐ-CP và trình Chính phủ thông qua vào cuối năm 2013.

Bản dự thảo lần này có 8 chương và 66 điều, so với Nghị định 88 cũ có 25 điều giữ nguyên, 26 điều sửa đổi và 20 điều bổ sung mới:

Chương I:       Quy định chung

Chương II:     Quy hoạch thoát nước

Chương III:     Đầu tư phát triển thoát nước

Chương IV:     Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước

Chương V:      Đấu nối hệ thống thoát nước

Chương VI:     Giá dịch vụ và phí sử dụng dịch vụ thoát nước

Chương VII:    Trách nhiệm quản lý nhà nước

Chương VIII:   Điều khoản thi hành

Một số nội dung sửa đổi và bổ sung quan trọng bao gồm:

- Tên gọi và phạm vi điều chỉnh: Nghị định bao trùm khu đô thị, công nghiệp, khu dân cư nông thôn và làng nghề.

- Loại quy hoạch và đối tượng lập quy hoạch:

- Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước: những chính sách, cơ chế ưu đãi và quy định đấu nối, lựa chọn công nghệ thoát nước và xử lý nước thải

- Chủ sở hữu: một đầu mối là UBND Tỉnh trong đó UBND Tỉnh có thể phân cấp, ủy quyền cho chính quyền đô thị nếu có đủ năng lực

- Giá dịch vụ và phí sử dụng dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải: để phân biệt rõ với phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

- Quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải

- Quản lý và xử lý nước thải sau xử lý

- Quản lý và sử dụng nước mưa

- Quy định quản lý hoạt động thoát nước địa phương

Các đại biểu thống nhất, đánh giá cao những điểm mới của Nghị định nhằm đưa công tác thoát nước và xử lý nước thải ngày càng đáp ứng yêu cầu, tiệm cận với xu hướng chung của thế giới, đồng thời đóng góp thêm những ý kiến xác đáng cho bản dự thảo. Riêng về giá dịch vụ và phí sử dụng dịch vụ thoát nước, nhiều ý kiến cho rằng nên được chuyển thành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải.

Thứ trưởng Cao Lại Quang ghi nhận sự hỗ trợ hiệu quả và đồng hành của GIZ đối với Bộ Xây dựng trong toàn bộ quá trình rà soát, sửa đổi, bổ sung và thay mới Nghị định định 88. Thứ trưởng cũng cảm ơn sự tham gia tích cực của các đại biểu và đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu kỹ những ý kiến của các bên hữu quan trong quá trình hoàn hiện bản Nghị định.

 Workshop D88

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.