Hội thảo Xác định thông số kỹ thuật nước thải xả vào hệ thống thoát nước đô thị

Được viết ngày 25 Tháng 7 2013 In bài này Gửi Email bài này

Ngày 25/7/2013, tại Hà Nội, Cục Hạ tầng Kỹ thuật – Bộ xây dựng phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo: “Xác định thông số kỹ thuật nước thải xả vào hệ thống thoát nước đô thị”. Ông Nguyễn Hồng Tiến – Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật , Bộ Xây dựng chủ trì và điều hành buổi họp.

Anh 1

Tham dự Hội thảo có hơn 30 đại biểu từ các Cục, vụ thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Xây dựng, Công ty Thoát nước, Hội Cấp thoát nước Việt Nam, trường Đại học Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc, các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Phát triển Châu Á, JICA, GIZ…

Phát biểu tại Hội Thảo, ông Nguyễn Hồng Tiến – Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật cho biết: Nhằm từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan đến nước thải, trong những năm qua, các Bộ, Ngành căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao đã không ngừng nghiên cứu ban hành nhiều Quy định. Tuy nhiên, hệ thống thoát nước đô thị là tập hợp mạng lưới đường ống, công trình và thiết bị làm nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và xử lý các loại nước mưa, nước thải đảm bảo tiêu chuẩn để xả ra nguồn nước tiếp nhận. Liên quan đến việc xả thải vào hệ thống thoát nước đô thị, thực trạng hiện nay chưa có Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hoàn chỉnh cụ thể mà mới chỉ có Quy định liên quan đến tiêu chuẩn thiết kế thoát nước mạng lưới và công trình bên ngoài. Các Quy định này hiện nay đang áp dụng làm cơ sở thiết kế các hệ thống công trình nhà máy xử lý nước thải. Trong bối cảnh hiện nay, rất nhiều dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải, đầu tư mạng lưới thoát nước thu gom nước thải đang được thực hiện, việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xả nước thải vào hệ thống thoát nước đô thị là rất cần thiết.

Căn cứ vào Điều 6 của Nghị định 88/2007/NĐ–CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước Đô thị và Khu công nghiệp, Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn nước thải xả vào hệ thống thoát nước đô thị. Năm nay, Cục Hạ tầng được giao biên soạn Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xả nước thải vào hệ thống thoát nước đô thị trình Bộ Xây dựng ban hành.

Theo đánh giá chung của các chuyên gia, đây là một Quy chuẩn cần thiết nhằm bảo vệ hệ thống thoát nước, đảm bảo vận hành ổn định và hiệu quả cũng như đáp ứng yêu cầu chất lượng nước thải sau xử lý xả ra môi trường, lập được cơ sở dữ liệu để cải tạo, nâng cấp và phát triển mở rộng hệ thống thoát nước khi cần thiết.

Bên cạnh đó, nhóm biên soạn sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu như cần lưu ý tới khả năng tiếp nhận của hệ thống thoát nước, tham khảo thêm các tài liệu của nước ngoài, lựa chọn nhóm chỉ tiêu và thông số sao cho phù hợp, dễ đi vào cuộc sống.


Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.