Ấn phẩm mới: Báo cáo Khảo sát Cơ sở Cộng đồng - Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn

Được viết ngày 06 Tháng 8 2013 In bài này Gửi Email bài này

Variante 4 VietnamesischĐể thực hiện hiệu quả các hoạt động của Chương trình, hướng tới tăng cường nhận thức và nghĩa vụ của người dân, nâng cao kiến thức về các vấn đề liên quan đến thoát nước thải, giải pháp vệ sinh, y tế cũng như chấp thuận phí nước thải, việc thực hiện một khảo sát cơ bản là điều cần thiết trước khi tiến hành các hoạt động tăng cường năng lực.

Vào năm 2008 và 2009 sáu nghiên cứu khảo sát cơ sở cộng đồng đã được thực hiện tại những thành phố sau đây: Bắc Ninh, Hải Dương, Vinh, Cần Thơ, Trà Vinh và Sóc Trăng. Cách đây hai năm ba thành phố mới (Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn) bắt đầu tham gia chương trình này. Từ đó cả các tổ chức đánh giá kiến thức cũng như các hội thảo ban đầu đã được thực hiện với mục đích là năng cao sự hiểu biết đối với những điều kiện tại địa phương.

Khảo sát cơ bản (BLS) kết hợp với việc đánh giá kiến thức, thái độ và hành vi (KAP) của các hộ gia đình và người dân cũng như mức độ hài lòng của khách hàng với các dịch vụ mà các công ty quản lý nước thải địa phương cung cấp. Tổng số các căn hộ gia đình đã được phỏng vấn là 977 căn hộ. Cụ thể BLS phải đáp ứng hai mục tiêu chính sau:

(1) Thu nhập số liệu cơ bản đế thiết kế và lập kế hoạch hoạt động tăng cường năng lực trong tương lai với những nội dung trọng tâm sau:

  • Thành phần kinh tế - xã hội của người dân vùng hưởng lợi (bao gồm cả chủ đề chéo như giới tính, dân tộc, đói nghèo cũng như đánh giá về kiến thức, nhận thức, hành vi);
  • Sự chấp thuận với việc thu phí nước thải;
  • Xác định những kênh thông tin có hiệu quả nhất để tiến hành chiến dịch thông tin – giáo dục – truyền thông (IEC);
  • Các điều kiện kỹ thuật về mạng lưới đô thị về tiêu thoát và nước thải (quản lý các hệ thống cấp ba, tỷ lệ đấu nối của nhà dân, sự tồn tại của bể phốt vaftaafn suất thông hút bể phốt, v.v.v.) tại ba thành phố mục tiêu.

(2) Thu nhập số liệu cơ sở phục vụ hệ thống đánh giá kết quả của Chương trình.

Toàn bộ các bài nghiên cứu khảo sát cơ sở cộng đồng đều có thể tải về bằng tiếng Anhtiếng Việt từ trang web của Chương trình.

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.