Góp ý của GIZ về Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 88/2007/NĐ-CP

Được viết ngày 12 Tháng 9 2013 In bài này Gửi Email bài này

Ngày 12/9/2013, Ông Hanns-Bernd Kuchta, Cố vấn trưởng kỹ thuật Chương trình Quản lý nước thải, Ông Tim McGrath, Trưởng Hợp phần 2 và Bà Trần Thị Thanh Thúy, cán bộ Hợp phần 1, đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Xây dựng Cao Lại Quang để chia sẻ và trao đổi các ý kiến góp ý về chính sách, do GIZ soạn thảo để đưa vào Nghị định mới thay thế Nghị định 88. Đây là những góp ý tiếp theo các ý kiến đã gửi đến Thứ trưởng năm 2012. Trên cơ sở tham khảo ý kiến các cơ quan trung ương và 9 tỉnh thuộc Chương trình, GIZ đã đề cập đến 6 nội dung sau:

  1. Sự cần thiết phải có một khung giá đối với các nhóm gây ô nhiễm khác nhau trong dịch vụ thoát nước tại khu đô thị, khu công nghiệp và làng nghề để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công ích vận hành hệ thống thoát nước một cách bền vững;
  2. Cần có một cơ chế để thu tiền sử dụng dịch vụ thoát nước từ các hộ gia đình ở khu đô thị, khu công nghiệp và làng nghề;
  3. Cần có định mức chi phí vận hành bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải do Bô Xây dựng ban hành và hướng dẫn các tỉnh điều chỉnh định mức chi phí vận hành bảo dưỡng phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương;
  4. Cần có tiêu chuẩn kỹ thuật cho công tác vận hành bảo dưỡng các thành phần/hạng mục của hệ thống thoát nước;
  5. Cần có định hướng cụ thể về mô hình tổ chức vận hành bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải để bảo đảm cho công tác quản lý đạt hiệu quả;
  6. Chi tiết về quy hoạch tổng thể thoát nước và xử lý nước thải đã được quy định trong văn bản pháp quy khác nên không cần thiết lặp lại trong Nghị định mới.

Thứ trưởng Cao Lại Quang đánh giá cao nỗ lực của các chuyên gia GIZ và ủng hộ những thành công đáng ghi nhận tại các tỉnh thuộc Chương trình nhằm xây dựng một khung khổ pháp lý cho sự phát triển bền vững trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh rằng việc xây dựng một lộ trình giá thoát nước phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội tại mỗi tỉnh là yếu tố cần thiết cho sự phát triển.

Nghị định mới cũng sẽ tập trung vào nhóm gây ô nhiễm tại khu vực nông thôn và bảo đảm rằng nội dung này được chú trọng thể hiện trong Nghị định mới.

Tại cuộc gặp mặt, Thứ trưởng Cao Lại Quang cho biết Bộ Xây dung sẽ tiếp tục lấy ý kiến của các bên liên quan để hoàn chỉnh Nghị định và chuyển Bộ Tư Pháp vào tháng mười năm nay. Chuyên gia GIZ cũng đã báo cáo Thứ trưởng về kế hoạch thực hiện tham vấn đối thoại chính sách sẽ được tiến hành vào cuối năm và mời Thứ trưởng chủ trì thảo luận bàn tròn ( nửa ngày) về các vấn đề chính thuộc lĩnh vực quản lý thoát nước và xử lý nước thải, ví dụ như các vấn đề về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy hoạch chiến lược.

 

 

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.