Chương trình WMP chào đón Phó Trưởng hợp phần 3

Được viết ngày 07 Tháng 10 2013 In bài này Gửi Email bài này

Chương trình WMP vui mừng chào đón Phó Trưởng hợp phần ba, kiêm chuyên gia quốc tế dài hạn về quản lý nước thải tới làm việc tại chương trình. Ông Jens Goetzenberger gia nhập đội ngũ chuyên gia tư vấn của Hợp phần 3 từ đầu tháng 10 năm 2013 để trợ giúp Cố vấn trưởng trong các vấn đề kỹ thuật và quản lý dự án, đồng thời hỗ trợ WMP và các đối tác trong các hoạt động hợp tác kỹ thuật và chuyển giao công nghệ khác nhau.

Ông Goetzenberger đã từng làm việc trong phạm vi cơ quan Hợp tác Phát triển Án Độ - Đức với vai trò cố vấn về quản lý nước thải phi tập trung trước khi gia nhập Công ty Tư vấn GFA trong vị trí Tư vấn và Quản lý cho các dự án về cấp nước và vệ sinh môi trường trên toàn thế giới, bao gồm cả các dự án ở châu Phi, Mỹ Latinh và châu Á.

Trong quá trình hỗ trợ các hoạt động hợp tác với 09 tỉnh tham gia chương trình, ông Goetzenberger sẽ tiếp tục thực hiện những nỗ lực thúc đẩy và triển khai các phương pháp quản lý nước thải phi tập trung tại Việt Nam của Hợp phần, bao gồm việc thực hiện thêm hai dự án trình diễn phương pháp xử lý nước thải phi tập trung tại 02 tỉnh tham gia chương trình. Hợp phần 3 có nhiệm vụ hỗ trợ chính quyền địa phương và các công ty quản lí nước thải trong các hoạt động thiết kế, lập kế hoạch, thi công, đưa vào hoạt động và vận hành các hệ thống xử lí nước thải gần với tự nhiên và chi phí thấp. Những hệ thống này sẽ giúp cải thiện điều kiện sống, giảm thiểu ô nhiễm và giới thiệu các giải pháp công nghệ mới phù hợp với công tác xử lý nước thải tại Việt Nam.

Bên cạnh việc xây dựng các trạm xử lý trình diễn, ông Goetzenberger cũng sẽ hỗ trợ hoạt động nhân rộng mô hình quản lý nước thải phi tập trung của WMP bằng cách xây dựng các khái niệm về phương pháp này thông qua các nghiên cứu (tiền) khả thi ở những nơi đã có các hệ thống trình diễn được WMP xây dựng trước đây.

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.