Khảo sát “Nhận thức và sự hài lòng của khách hàng về nước thải và dịch vụ thoát nước”

Được viết ngày 13 Tháng 11 2013 In bài này Gửi Email bài này

Hiện nay, sau 8 năm thực hiện, chương trình “Quản lý nước thải và chất thải rắn tại các tỉnh lỵ” đã có những thành quả đáng kể về đổi mới thể chế, hỗ trợ xây dựng chính sách, quy định pháp lý ở cấp trung ương cũng như tăng cường năng lực quản lý và vận hành, chất lượng dịch vụ của các đơn vị xử lý nước thải.

Với mục đích đánh giá nhận thức của người dân về các vấn đề liên quan đến nước thải, về quyền lợi và nghĩa vụ của họ trong quản lý nước thải cũng như mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thoát nước tại địa phương, chương trình đã tiến hành khảo sát “nhận thức và sự hài lòng của khách hàng về nước thải và dịch vụ thoát nước” trong tháng 8 và tháng 9/2013 đối với 600 hộ gia đình là khách hàng của các công ty quản lý nước thải tại địa phương. Khảo sát đã được thực hiện tại 6 thành phố tham gia Chương trình WMP từ đầu, bao gồm Bắc Ninh, Hải Dương, Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng và Trà Vinh. Người thực hiện khảo sát là thành viên nhóm chăm sóc khách hàng/ nhóm truyền thông của các công ty, những người đã có nhiều kinh nghiệm về khảo sát thông qua các hoạt động nâng cao năng lực được hỗ trợ bởi Chương trình. Kết quả của khảo sát sẽ là cơ sở để đánh giá tác động của hoạt động truyền thông và chất lượng dịch vụ thoát nước mà các công ty quản lý nước thải cung cấp, để từ đó có thể giúp các công ty có những kế hoạch phát triển dịch vụ của mình một cách tốt nhất, phù hợp với nhu cầu của cộng đồng và sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Báo cáo khảo sát đang trong quá trình xây dựng và sẽ được công bố trong tháng 12 năm 2013.

Một vài kết quả chính của khảo sát:

 

Nội dung

 

Thống kê chung của các tỉnh

Tỉnh

 %

Trung bình

Nam

Nữ

Hệ thống cấp 2

Hệ thống cấp 3

Bắc Ninh

Trà Vinh

Hải Dương

Cần Thơ

Sóc Trăng

Vinh

Nhận được thông tin liên quan đến nước thải

54.9

 

 

 

 

80,0

25,5

66,0

64,0

66,7

27,7

Thông tin nhận được từ công ty

45.8

 

 

 

 

70,0

16,0

33,3

76,9

52,6

4,2

Tỷ lệ trả lời đúng các câu hỏi liên quan đến nước thải

87,2

87,6

86,8

 

 

83,7

74,1

92,6

95,8

90,7

86,4

Tỷ lệ hài lòng của khách hàng với dịch vụ thoát nước của công ty (Hài lòng và rất hài lòng)

62,0

 

 

68,3

57,3

88,1

78,4

35,0

72,0

64,0

34,7

Tỷ lệ gặp vấn đề liên quan đến nước thải

44,0

 

 

42,2

45,4

49.5

37.3

47.6

37

35

54.7

Mức độ khiếu nại

24,3

 

 

22,6

23,9

14

36.8

42.9

0

14.3

31

Tỷ lệ đến đúng công ty khiếu nại

32,2

 

 

 

 

85.7

35.7

28.6

-

0

11.1

Tỷ lệ khiếu nại công ty đã giải quyết

83,3

 

 

65,0

35,0

100

100

83.3

-

-

50,0

Đánh giá thái độ phục vụ của nhân viên công ty (tốt và rất tốt)

83,9

 

 

 

 

89.7

87.3

66.1

93

90.8

76.3

Tỷ lệ trả phí của người dân

96,5

 

 

 

 

94,9

 

 

 

98,0

 

Mức độ chấp nhận mức phí thoát nước hiện nay

54,1

 

 

 

 

45,5

 

 

 

62,6

 

Đã có sự cải thiện ở hệ thống cống sau khi thu phí

46,7

 

 

 

 

44,3

 

 

 

49,0

 

 

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.