Chuyển giao hệ thống Xử lý nước thải phi tập trung tại thôn Viêm Xá, Tp. Bắc Ninh

Được viết ngày 13 Tháng 11 2013 In bài này Gửi Email bài này

Cùng với việc hoàn thành công trình đường ống thu gom riêng của năm ngõ thuộc dự án của thôn Viêm Xá vào tháng 7 năm 2013, hệ thống trình diễn Xử lý nước thải phi tập trung về cơ bản đã được hoàn thiện.

Đối với công tác Vận hành và bảo dưỡng, Chương trình “Quản lý nước thải và chất thải rắn tại các tỉnh lỵ” đã thực hiện lấy mẫu và khảo sát định kỳ trạm Viêm Xá cho tới cuối tháng 8 năm 2013. Kể từ tháng 9 năm 2013, công tác lấy mẫu nước cũng như giám sát vận hành bảo dưỡng trạm Viêm Xá đã được Xí nghiệp thoát nước thuộc Công ty TNHH Một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh tự thực hiện và lập báo cáo hàng tháng.

Bắt đầu từ ngày 8 tháng 11 năm 2013, Chương trình “Quản lý nước thải và chất thải rắn tại các tỉnh lỵ” chính thức chuyển giao toàn bộ công trình cho Công ty Cấp thoát nước Bắc Ninh. Công ty sẽ tự thực hiện công tác lấy mẫu cũng như tiếp tục các hoạt động thử nghiệm nhằm tối ưu hóa hiệu quả xử lý và giảm thiểu sử dụng năng lượng của trạm Viêm Xá.

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.