Cần Thơ và Sơn La phê duyệt Định hướng Phát triển Thoát nước

Được viết ngày 28 Tháng 11 2013 In bài này Gửi Email bài này

Hoan nghênh thành phố Cần Thơ và tỉnh Sơn La đã phê duyệt Định huong Phát triển Thoát nước.

UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 3674, ngày 20/11/2013, phê duyệt Định hướng và Kế hoạch phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp đến năm 2030.

UBND Tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 2611, ngày 8/11/2013, chính thức hóa Định hướng của tỉnh và Kế hoach phát triển thu gom, xử lý nước thải và thoát nước đô thị, khu công nghiệp, bệnh viện trong địa bàn Tỉnh Sơn La tới năm 2020 và tầm nhìn tới năm 2030.

Tư vấn Hợp phần 2 sẽ tích cực hỗ trợ 4 tỉnh còn lại hoàn thành Định hướng càng sớm càng tốt. Đề nghị các tỉnh trao đổi với Hợp phần 2 nếu cần thêm sự hỗ trợ trọng quá trình phê duyệt.

 

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.