Dự thảo Quy chế Quản lý thoát nước, xử lý nước thải

Được viết ngày 28 Tháng 11 2013 In bài này Gửi Email bài này

9 tỉnh đã hoàn thành đề cương quy chế quản lý thoát nước, xử lý nước thải dựa theo đề cương do Tư vấn Hợp phần 2 cung cấp, đa số các tỉnh đã có dự thảo quy chế của lần 1. Hiện tại, lãnh đạo các tỉnh đang chờ ban hành nghị định mới

thay thế Nghị định 88 để hoàn thiện dự thảo của tỉnh. Vì vậy, các địa phương và Hợp phần 2 rất mong Nghị định mới sớm được ban hành để triển khai các hoạt động theo Kế hoạch thực hiện của các tỉnh đã đề ra.

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.