Soạn thảo Hợp đồng quản lý giữa Chủ sở hữu tài sản và Đơn vị cung cấp dịch vụ

Được viết ngày 28 Tháng 11 2013 In bài này Gửi Email bài này

Bắc Ninh là tỉnh đầu tiên chuẩn bị Hợp đồng quản lý giữa Chủ sở hữu tài sản và Đơn vị cung cấp dịch vụ, theo kế hoạch Hợp đồng này sẽ được ký kết vào Tháng 1/2014. UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao cho UBND thành phố Bắc Ninh làm Chủ sở hữu tài sản, hiện nay UBND Thành phố và Công ty dịch vụ đang đàm phán chi phí và trách nhiệm của các bên. Kinh nghiệm của Bắc Ninh đã được chia sẻ với các tỉnh tham gia chương trình và nhận được sự quan tâm cao của các tỉnh.

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.