Diễn đàn Nước Đông Nam Á - Hướng tới Đầu tư Bền vững

Được viết ngày 17 Tháng 10 2013 In bài này Gửi Email bài này

IMG 2083

Với sự bảo trợ của Bộ Xây dựng và hợp tác với Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Mạng lưới các Công ty Nước Đông Nam Á (SEAWUN) tổ chức Diễn đàn Nước Đông Nam Á - Hướng tới Đầu tư Bền vững ngày 17/10/2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn tập trung chia sẻ kinh nghiệm và bài học thành công trong lĩnh vực quản lý cấp thoát nước như:

  1. Chiến lược, cơ chế chính sách, chương trình quốc gia hỗ trợ cho sự phát triển lĩnh vực cấp, thoát nước trong khu vực Đông Nam Á
  2. Mô hình quản lý vận hành hiệu quả,
  3. Cơ hội đầu tư vào lĩnh vực cấp thoát nước tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Chuyên gia tư vấn Hợp phần 2 đã tham dự và có bài trình bày tại Diễn đàn về “ Những đề xuất tài chính để quản lý vận hành hiệu quả các hệ thống thoát nước tại Việt Nam”. Bài học rút ra từ các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải của Việt Nam bao gồm:

  • Rà soát và cập nhật các định mức, tiêu chuẩn, quy hoạch, thiết kế hệ thống nước thải,
  • Xây dựng hệ thống nước thải đồng bộ từ A đến Z, không cắt các công trình thành phần của hệ thống khi bị hạn chế vốn đầu tư, ví dụ như mạng đường ống cấp 3,
  • Mạng đường ống cấp 3 và ống đấu nối sào hộ gia đình là một thành phần của hệ thống thoát nước, đòi hỏi cần chú ý đặc biệt trong giai đoạn quy hoạch,
  • Lựa chọn công nghệ phù hợp cho xử lý nước thải và bùn,
  • Ưu tiên lựa chọn mô hình nhà máy xử lý nước thải phi tập trung.

Tư vấn Hợp phần 2 nhấn mạnh “một khi công trình đã xây dựng xong thì đã quá muộn để nói về hiệu quả tài chính của công tác quản lý vận hành”

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.