Hợp phần 2 góp ý sửa đổi định mức chi phí

Được viết ngày 28 Tháng 11 2013 In bài này Gửi Email bài này

Đầu năm 2013, Tư vấn Hợp phần 2 đã báo cáo với Bộ Xây dựng rằng, các tỉnh đang gặp phải vấn đề tồn tại là các định mức chi phí quản lý vận hành, các tiêu chuẩn/chỉ tiêu kỹ thuật đã lạc hậu. Do đó, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Cao Lại Quang đã giao cho Viện Kinh tế xây dựng của Bộ rà soát lại định mức chi phí vận hành bảo dưỡng hệ thống thoát nước. Đầu năm 2013, Viện Kinh tế xây dựng đã đưa ra dự thảo định mức chi phí lần 2. Hợp phần 2 đã có ý kiến góp ý như sau:

  1. Dự thảo định mức có rất ít sửa đổi về cấu trúc và nội dung so với định mức ban hành năm 2008. Sử đổi hiện tại mới chỉ tập trung vào việc nâng cao một số định mức chi phí cũ trước đâ
  2. Định mức chi phí cho nhiều thành phần của hệ thống nước thải chưa được thể hiện trong dự thảo định mức, ví dụ như trạm bơm, nhà máy xử lý nước thải, hồ điều hòa.
  3. Dự thảo định mức chi phí vẫn tiếp tục ủng hộ hình thức thực hiện theo mệnh lệnh, chứ không phải ủng hộ hình thức thực hiện theo hợp đồng quản lý.
  4. Dự thảo định mức chi phí chưa cung cấp được căn cứ cho quá trình đấu thầu quản lý vận hành.
  5. Dư thảo định mức này sẽ không hỗ trợ cho việc thực hiện nghị định mới.
  6. Cần phải có một bộ định mức chi phí mới cho công tác quản lý vận hành.

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.