Tài liệu đối thoại chính sách hỗ trợ thực hiện Nghị định mới thay thế Nghị định 88

Được viết ngày 28 Tháng 11 2013 In bài này Gửi Email bài này

Sau khi tham vấn với Thứ trưởng Cao Lại Quang và Cục Hạ tầng kỹ thuật, Tư vấn GIZ đang soạn thảo một số tài liệu đối thoại chính sách để hỗ trợ thực hiện nghị định mới về quản lý nước thải, thoát nước đô thị, khu công nghiệp, làng nghề và cụm dân cư nông thôn. Mục đích của tài liệu đối thoại chính sách là thuyết trình về những vấn đề cần thiết để tạo lập môi trường thuận lợi cho việc thực hiện nghị định mới ở cấp tỉnh. Tài liệu này cung cấp cho người ban hành chính sách căn cứ rõ ràng, súc tích về những vấn đề được lựa chọn, trên cơ sở tham vấn rộng rãi ở cấp quốc gia và cấp địa phương, cùng với những kinh nghiệm thực tế của các chuyên gia tư vấn GIZ.

Tài liệu đối thoại chính sách được soạn thảo theo một trình tự lo-gic và được tiếp nối sau các tài liệu kỹ thuật lần thứ nhất hỗ trợ soạn thảo nghị định mới thay thế Nghị định 88. Tài liệu lần thứ nhất đề cập đến các nội dung định mức lao động, máy móc, điện năng, hóa chất và các vật tư khác (định mức chi phí) cho công tác vận hành bảo dưỡng hệ thống thoát nước. Tài liệu đối thoại chính sách lần thứ hai là các tiêu chuẩn/ chỉ tiêu kỹ thuật đối với công tác vận hành bảo dưỡng hệ thống thoát nước. Cục Hạ tầng kỹ thuật và GIZ sẽ tổ chức một cuộc bàn tròn họp đối thoại chính sách, mời các đơn vị liên quan ở trung ương và cấp tỉnh tham gia. Tư vấn GIZ sẽ trình bày báo cáo và mời các đại biểu tham dự phát biểu ý kiến. Thứ trưởng Cao Lại Quang đã đồng ý chủ trì cuộc họp này, trong thời gian nửa ngày.

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.