Giám đốc chương trình mới tới làm việc tại Việt Nam

Được viết ngày 03 Tháng 4 2008 In bài này Gửi Email bài này

Giai đoạn 2 của Dự án Hợp tác Kỹ thuật gồm 3 hợp phần: (I) Nâng cao năng lực cho Bộ Xây dựng, (II) Quản lý nước thải ở các tỉnh lỵ, (III) Quản lý chất thải rắn. Từ tháng 1 năm 2008, ông Gottfried Roelcke bắt đầu đảm nhận vị trí Giám đốc chương trình của GTZ và Cố vấn kỹ thuật cho Bộ Xây dựng.

Từ tháng 1 năm 2008, ông Gottfried Roelcke đảm nhận chức vụ Giám đốc chương trình của GTZ và đồng thời là Cố vấn kỹ thuật cho Bộ Xây dựng. Văn phòng của ông Gottfried đặt tại trụ sở của Bộ Xây dựng ở Hà Nội. Đây là lần thứ ba ông làm việc với Bộ Xây dựng. Trước đó, ông làm việc cho Bộ Xây dựng với vị trí Chuyên gia Quản lý đô thị trong dự án Cải thiện môi trường đô thị khu vực miền Trung của AFD/ADB (làm việc tại Hà Nội) và Chuyên gia dự án Quỹ Tài trợ nhỏ và Cố vấn trưởng trong Chương trình Quy hoạch môi trường đô thị Việt Nam của EU (tại thành phố Hồ Chí Minh). Ông Gottfried sẽ quản lý toàn bộ Dự án Hợp tác Kỹ thuật và chịu trách nhiệm thực hiện Hợp phần I "Tăng cường năng lực cho Bộ Xây dựng". Ông Gottfried mong muốn được làm việc với cán bộ Bộ Xây dựng và các chuyên gia dự án trong ba năm tới.

10720333_b454ea8de8

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.