Chương trình đào tạo cho ngành Thoát nước 2015-2017

Được viết ngày 30 Tháng 11 2015 In bài này Gửi Email bài này

 

Tổng quan:

 

Dự án quản lý nước thải do GIZ hỗ trợ (GIZ-WMP) cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho ngành Thoát nước Việt nam từ năm 2005. Dự án nâng cao năng lực cho ngành tại 3 cấp độ. Tại cấp Trung ương dự án hỗ trợ Bộ Xây dựng trong việc xây dựng và cải thiện khung chính sách ngành. Tại cấp Tỉnh dự án cộng tác với UBND và các sở liên quan của 9 tỉnh nhằm tư vấn và hỗ trợ UBND các tỉnh này thực hiện có hiệu quả các chính sách mới của ngành. Tại cấp công ty, dự án đã cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn cho các công ty thoát nước của 9 tỉnh từ năm 2005. Các thành phố thuộc tỉnh nằm trong dự án GIZ-WMP ở phía Bắc gồm có Lạng Sơn, Sơn La, Hoà Bình, Bắc Ninh và Hải Dương, miền Trung có TP Vinh và 3 thành phố trực thuộc tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long: Trà Vinh, Sóc Trăng and Cần Thơ. Dự án WMP do tổ chức GIZ thực hiện thay mặt cho Bộ Kinh tế và Phát triển Đức (BMZ).

Figure 1

Ảnh 1: Hội thảo tham vấn tại Lạng Sơn, ngày 6 tháng 10 năm 2015

 

Chương trình đào tạo cho các công ty:

 

Cho đến cuối năm 2017, hợp phần đào tạo của GIZ-WMP tập trung vào thể chế hóa và nhân rộng công tác đào tạo. Kinh nghiệm của 10 năm thực hiện dự án tại cả ba cấp từ trung ương đến công ty đã và đang được đúc kết lại thành những bộ tài liệu đào tạo dưới dạng các module chuyên đề.

Để nhân rộng các khóa đào tạo này, đưa được các kiến thức và kinh nghiệm đến TẤT CẢ các công ty đang hoạt động trong lĩnh vực thoát nước của Việt nam, GIZ-WMP đã cộng tác với Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam (VSWA) để thực hiện. Hội CTNVN sẽ thực hiện các khóa đào tạo này trên nguyên tắc lâu dài và bền vững. Ngoài ra dự án WMP cũng phối hợp với hiệp hội Nước Đức để cùng hỗ trợ hội CTNVN.

Cách tiếp cận đào tạo bền vững của dự án được thể hiện ở việc thực hiện chương trình đào tạo trên cả ba góc độ:

- Xây dựng bộ tài liệu giảng dạy theo các chuyên đề

- Đào tạo đội ngũ giảng viên nguồn (TOT)

- Hỗ trợ hội CTNVN thực hiện nhân rộng chương trình đào tạo này cho TẤT CẢ các đơn vị vận hành Thoát nước.

Figure 2

Ảnh 2: Hội nghị phổ biến Nghị định 80 và các thông tư hướng dẫn thực hiện, tháng 6 năm 2015

 

Đối tượng hưởng lợi của chương trình đào tạo là các cán bộ chuyên môn, các cá nhân những người cần bổ xung kiến thức, thông thường là những người đã tốt nghiệp Đại học và đang làm trong ngành Thoát nước. Ước tính đến cuối năm 2017 khoảng 750 cán bộ trong ngành Thoát nước sẽ được bồi dưỡng kiến thức chuyên nghành thông qua chương trình này. Các chuyên đề đào tạo sẽ bao gồm tất cả các vấn đề chính của ngành Thoát nước như: thể chế, quản lý tổ chức doanh nghiệp, các vấn đề về tài chính doanh nghiệp, giá thoát nước thu hồi đầy đủ chi phí, quản lý vận hành các hệ thống thoát nước.  

Figure 3

Ảnh 3: Hội thảo Xây dựng Mạng lưới Hợp tác các công ty thoát nước

 

 

Chương trình đào tạo dành cho cấp lãnh đạo cấp Tỉnh:

 

Trong quá trình thực hiện Nghị định 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ tại các địa phương đã nảy sinh những khó khăn và thách thức. Vậy làm sao để cho việc thực hiện nghị định một cách hiệu quả tại các địa phương, ví dụ: soạn thảo và ban hành các quy định về quản lý thoát nước mưa và nước thải tại địa phương; xây dựng giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải và lộ trình tăng giá hướng tới thu hồi hoàn toàn chi phí; việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quản lý thoát nước giữa chủ sở hữu và nhà cung cấp dịch vụ.

 

Chương trình đào tạo sẽ gồm cả các khóa đào tạo ngắn ngày dưới hình thức hội thảo đặc biệt dành cho cấp quản lý lãnh đạo cấp thành phố, tỉnh - những người trực tiếp tham gia vào công tác quản lý nhà nước và ra quyết định trong lĩnh vực Thoát nước tại địa phương mình, nhằm nâng cao sự hiểu biết của họ về các quy định mới của ngành thoát nước cũng như về những vấn đề và thách thức như đã trình bày ở phần trên.

 

Các khóa đào tạo sắp tới:

 

Các khóa đào tạo giảng viên nguồn (TOT) sẽ chia làm 2 phần chính. Phần 1 gồm 4 lớp TOT với thời gian: TOT1 từ 7-12/12/2015; TOT2 từ 11-16/1/2016; TOT3 từ 14-19/3/2016, TOT 4: 6/2016. Các khóa đào tạo trên sẽ bồi dưỡng những kỹ năng giảng bài, phương pháp thiết kế bài giảng và cách thức tổ chức khóa học cho các học viên để sau 4 khóa học TOT này họ có thể trở thành các giảng viên trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Phần 2 gồm 3 khóa đào tạo dạy thử về các module chuyên đề tài chính được lên kế hoạch vào tháng 8, 9 và tháng 10 năm 2016.

 

 

 

 

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.