Bản tin tháng 4 năm 2008

Được viết ngày 01 Tháng 4 2008 In bài này Gửi Email bài này

HỢP PHẦN: Hợp phần Hợp tác Kỹ thuật 2 - Tăng cường năng lực quản lý nước thải (WWM)

CHỦ ĐỀ: Quản lý sự tham gia của cộng đồng (CPM)

HOẠT ĐỘNG: Chiến dịch truyền thông (PIC)

ĐỊA ĐIỂM: Hải Dương & Bắc Ninh

THỜI GIAN: Tháng 12/2007 và Tháng 4/2008

Tải Bản tin tại đây

Unconfirmed_96626

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.