Giảng viên nguồn của VWSA và GIZ thực hiện những khóa đào tạo đầu tiên

Được viết ngày 27 Tháng 6 2016 In bài này Gửi Email bài này

Các giảng viên nguồn của Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) và GIZ bắt đầu thiết kế và giảng dạy hai khóa đào tạo đầu tiên với chủ đề Vận hành Bảo dưỡng Nhà máy Xử lý Nước thải Phi tập trung và Lập Kế hoạch Vận hành Bảo dưỡng dựa theo nhu cầu của các công ty thoát nước và xử lý nước thải lần lượt vào các ngày ngày 20-22 và 23-25 tháng 6 vừa qua. Những khóa đào tạo này do VWSA và GIZ đồng tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh trong khung khổ Chương trình Quản lý Nước thải.

   trainees at the coures

Các học viên tại khóa học

 Mỗi khóa học thu hút sự tham gia của khoảng 30 cán bộ kỹ thuật và kế hoạch từ một số công ty thoát nước phía Nam là những người làm việc trực tiếp về lập kế hoạch, vận hành bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Các học viên đã lĩnh hội được nhiều kiến thức, kinh nghiệm từ phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm, đáp ứng nhu cầu, chương trình thích hợp, giáo trình được chuẩn bị kỹ và các tiết học thực tế, tạo điều kiện tương tác tối đa giữa học viên và giảng viên và giữa các học viên với nhau. Hai khóa đào tạo đã được thiết kế để nâng cao năng lực học viên trên cả ba khía cạnh: kiến thức, kỹ năng và thái độ thông qua các bài trình bày về lý thuyết và kiến thức nền kết hợp với làm việc theo nhóm, thảo luận nhóm và thăm quan, học tập thực địa. Các giảng viên đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình từ khâu chuẩn bị, thiết kế chương trình, chuẩn bị tài liệu đến giảng dạy và điều hành lớp học và đánh giá kết quả. Họ đã thực sự vận dụng được những kiến thức và kỹ năng thu được từ các khóa đào tạo giảng viên nguồn trước đây cũng như những kinh nghiệm thực tế của mình cho hai khóa học này.

Group work and presentation

Thảo luận và làm việc nhóm  

Sau khóa học, các học viên được trao Chứng chỉ để giúp họ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như củng cố quá trình công tác của mình tại công ty.

certificate presenting

Học viên nhận chứng chỉ sau khóa học  

Hai khóa đào tạo nói trên được toàn bộ học viên đánh giá rất cao và thể hiện sự thành công, hiệu quả của phương pháp tiếp cận mà GIZ áp dụng trong tăng cường năng lực bền vững cho lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải tại Việt Nam.

Hai khóa đào tạo này là những khóa đầu tiên trong một chuỗi các khóa đào tạo do VWSA và GIZ tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải tại Việt Nam, lấp đầy khoảng trống về nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả hoạt động cho các công ty thoát nước tại Việt Nam.

Khóa đào tạo tiếp theo với chủ đề Vận hành và Bảo dưỡng Mạng lưới Thoát nước sẽ được tổ chức tại Bình Dương vào giữa tháng 7 năm 2016.

Mời bạn đọc xem thêm các hình ảnh về khóa học vừa tổ chức tại đường dẫn dưới đây:

https://www.youtube.com/watch?v=AAf6u_ywEig

 

 

 

 

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.