Đánh giá và những thách thức trong việc xây dựng Quy định Quản lý Hoạt động Thoát nước Địa phương, Giá dịch vụ Thoát nước và Lộ trình thực hiện và Hợp đồng Quản lý Vận hành Trọn gói

Được viết ngày 04 Tháng 7 2016 In bài này Gửi Email bài này

Mới đây Nhóm Cố vấn Chính sách của WMP, với sự tham vấn các đối tác cấp trung ương và cấp tỉnh, biên soạn ba báo cáo quan trọng: (1) Đánh giá và những Thách thức trong Quá trình Xây dựng Quy định Quản lý Hoạt động Thoát nước địa phương; (2) Đánh giá và những Thách thức trong Quá trình Xây dựng Lộ trình Thực hiện Giá dịch vụ thoát nước tại các tỉnh; (3) Đánh giá và những Thách thức trong việc xây dựng Hợp đồng Quản lý Vận hành Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Ba báo cáo này phản ánh rõ nét kinh nghiệm của GIZ và 13 tỉnh thuộc Chương trình Quản lý Nước thải và Chương trình Thoát nước và Chống ngập úng trong những năm qua. Báo cáo không chỉ mang đến cho người đọc những thông tin cơ sở và bối cảnh, phân tích các vấn đề và thách thức đối với mỗi chủ đề mà còn đưa ra những khuyến nghị cụ thể cho Bộ Xây dựng và lãnh đạo các tỉnh hướng dẫn thực hiện. Nội dung nổi bật của các báo cáo là một quy trình thực tế hướng dẫn từng bước xây dựng các văn bản quan trọng nói trên. Tài liệu này rất có ý nghĩa đối với các tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định 80/2014/NĐ-CP về Thoát nước và Xử lý Nước thải.

Nội dung báo cáo đầy đủ trong các đường dẫn dưới đây:

 

Đánh giá và những Thách thức trong Quá trình Xây dựng Quy định Quản lý Hoạt động Thoát nước địa phương

Đánh giá và những Thách thức trong Quá trình Xây dựng Lộ trình Thực hiện Giá dịch vụ thoát nước tại các tỉnh

Đánh giá và những Thách thức trong việc xây dựng Hợp đồng Quản lý Vận hành Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải

 

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.