Bản tin tháng 6 năm 2008

Được viết ngày 05 Tháng 8 2008 In bài này Gửi Email bài này

HỢP PHẦN: Hợp phần Hợp tác Kỹ thuật 2 - Tăng cường năng lực quản lý nước thải (WWM)

CHỦ ĐỀ: Quản lý tài sản

HOẠT ĐỘNG: Tiểu hợp phần: Lập Hồ sơ tài sản

ĐỊA ĐIỂM & THỜI GIAN: Công ty Cấp thoát nước Bắc Ninh, 01 - 11/4/2008

Công ty Cấp thoát nước Cần Thơ, 15 - 30/5/2008

Tải Bản tin tại đây

11118988_b7ae7a7770

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.