Bản tin tháng 9 năm 2008

Được viết ngày 16 Tháng 9 2008 In bài này Gửi Email bài này

HỢP PHẦN: Hợp phần Hợp tác Kỹ thuật 2 - Tăng cường năng lực quản lý nước thải (WWM)

CHỦ ĐỀ: Lập kế hoạch và Quản lý dự án

HOẠT ĐỘNG: Hội thảo đánh giá giai đoạn I và định hướng cho giai đoạn II

ĐỊA ĐIỂM: Đà Nẵng

THỜI GIAN: Tháng 6 năm 2008

11119053_64a37b45c2

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.