Bản tin tháng 10 năm 2008

Được viết ngày 27 Tháng 10 2008 In bài này Gửi Email bài này

HỢP PHẦN: Hợp phần Hợp tác Kỹ thuật 2 - Tăng cường năng lực quản lý nước thải (WWM)

CHỦ ĐỀ: Tiểu hợp phần: Vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải

HỌAT ĐỘNG: Thăm quan học tập

ĐỊA ĐIỂM: Thượng Hải - Trung Quốc

THỜI GIAN: Ngày 21 - 25 tháng 9 năm 2008

Tải Bản tin tại đây

10850097_078e825819

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.