Bản tin tháng 4 năm 2009

Được viết ngày 29 Tháng 5 2009 In bài này Gửi Email bài này

HỢP PHẦN: Hợp phần Hợp tác Kỹ thuật 2 – Tăng cường năng lực quản lý nước thải

CHỦ ĐỀ: Quản lý nguồn nhân lực

HOẠT ĐỘNG: Đào tạo về phân tích công việc, đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

ĐỊA ĐIỂM: Bắc Ninh, Hải Dương

THỜI GIAN: Từ tháng 3 năm 2008 đến tháng 4 năm 2009

Tải Bản tin tại đây

11200863_96630feea8

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.