Bản tin tháng 5 năm 2009

Được viết ngày 17 Tháng 6 2009 In bài này Gửi Email bài này

HỢP PHẦN: Hợp phần Hợp tác Kỹ thuật 2 – Tăng cường năng lực quản lý nước thải

CHỦ ĐỀ: Quản lý sự tham gia của cộng đồng

HOẠT ĐỘNG: Phổ biến và sử dụng các kết quả khảo sát cơ bản

ĐỊA ĐIỂM: Bắc Ninh, Hải Dương, Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, TràVinh

THỜI GIAN: Tháng 3 đến tháng năm 2009

Tải bản tin tại đây

11249761_30d44fae01

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.