Hợp tác với Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường về xử lý nước thải phi tập trung

Được viết ngày 13 Tháng 11 2009 In bài này Gửi Email bài này

Vừa qua, Dự án quản lý nước thải đã ký thỏa thuận hợp tác với Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) về nghiên cứu mô hình xử lý nước thải phi tập trung (DWWT). Hai bên sẽ cùng sọan thảo một sổ tay hướng dẫn về hệ thống vệ sinh phi tập trung để phục vụ cho các cơ quan quản lý nhà nước, kỹ sư, các trường đại học, các công ty cung cấp dịch vụ công ích trong vấn đề quan trọng này. Cho tới nay, thông tin về tiêu chuẩn thiết kế và thi công , công nghệ, vận hành và bảo dưỡng và các vấn đề liên quan còn rất hạn chế ở Việt Nam. Sổ tay hướng dẫn này cũng sẽ được sử dụng cho mục đích giảng dạy tại trường Đại học xây dựng Hà Nội.

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.