Bản tin tháng 1 năm 2010

Được viết ngày 23 Tháng 3 2010 In bài này Gửi Email bài này

HỢP PHẦN: Hợp tác Kỹ thuật 2 – Tăng cường năng lực quản lý nước thải

CHỦ ĐỀ: Quản lý sự tham gia của cộng đồng

HOẠT ĐỘNG: Dự án thí điểm "Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường cho học sinh và giáo viên trường THCS Thị Cầu, TP. Bắc Ninh"

ĐỊA ĐIỂM: Trường THCS Thị Cầu, TP. Bắc Ninh

THỜI GIAN: 01.2008 – 12.2009

Tải Bản tin tại đây

11435382_c2f5a260d8

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.