Bản tin tháng 3 năm 2010

Được viết ngày 28 Tháng 4 2010 In bài này Gửi Email bài này

HỢP PHẦN:Hợp phần hợp tác kỹ thuật 2–Tăng cường năng lực quản lý nước thải

CHỦ ĐỀ: Xử Lí Nước Thải Phi Tập Trung

HOẠT ĐỘNG: Các dự án trình diễn và công tác phối hợp với Bộ Xây Dựng

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM: Vinh, Cần Thơ, Bắc Ninh và Hà Nội / 2010

Tải Bản tin tại đây

11455004_49dfcf2f3f

Đăng ký nhận bản tin

Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn để được nhận bản tin của chúng tôi.